Om oss

Aksjekursen 2021

For 2019 var den 4074,06

Protokoll generalforsamling

Aksjeutbytte

Historie

Det kvantitative importvernet for norsk landbruk skulle på 90 tallet endres til et rent tollbasert vern. Derfor ble Norsk Kjøtthandel AS etablert i 1992 av KLF (Kjøtt og Fjørfebransjens landsforbund) og solgt ut til medlemmene som et rent handelsselskap. Selskapet skulle drive med import, eksport og felles innkjøp for sine aksjonærer. Dette er bakgrunn for at vi i dag har Norsk Kjøtthandel AS som forhandler innkjøpsavtaler og NK Import AS som foretar importen. Vi startet med ca 70 bedrifter og er nå 158 aksjonærbedrifter pr januar 2021.

Se mer

Møt teamet

Jøran Olsson
Direktør

Rune Slåtten
Innkjøp og markedssjef

Marte Stonecliffe
Office Jr.

Hvordan jobber vi

Verden er spesiell i starten av 2021 og vår bransjesamling i februar er utsatt inntil vi kan mingle med god samvittighet. Feb 2022 håper vi det blir ny bransjetur til Kiel.

For NK Import sitter vi på importlisenser i 2021 på lam fra Island, storfe fra Eswatini, UB kapittel 2, lever av svin, WTO kvote på svin samt Andebryst og kalkun. Har du behov for noe av dette så kontakt oss.

Ta kontakt med oss

Norsk Kjøtthandel AS  2018 – 2021

Begge selskap jobber for sine aksjonærer og er tilnærmet et non profit selskap. Overskudd fordeles tilbake til brukerne/eierne av selskapet i form av bonus og aksjeutbytte. Strategien for perioden 2018 -2021 er: NK skal oppleves enkelt, lønnsomt, engasjerende og lærerikt. Som følge av dette er konseptet NK Smartlæring lansert. Her får bedriftene løpende tilgang til grunnleggende opplæring for alle ansatte. Spesielt beregnet for naynsatte, vikarer og de som jobber på gulvet. I tillegg blir det webinarer, nyhets sendinger på nett samt en felles samling for hele bransjen hvert år. Annet hvert år på Kielbåten eller på Gardermoen. I tillegg forhandles innkjøpsavtalene løpende og datterselskapet NK Import tar seg av løpende.

NK Import AS

NK Import AS er 100% eid av Norsk Kjøtthandel AS og foretar import for sine eiere. Hovedregelen er at norsk kjøttproduksjon er beskyttet med høye tollsatser mot import. Likevel finnes det noen muligheter med lav eller ingen toll. NK Import har jevnlig import av storfekjøtt fra Eswatini (Swaziland) samt import av helt slakt eller stykkningsdeler ved underskudd av norsk vare. Vi hjelper gjerne våre aksjonærer med import og har et etablert nettverk i utlandet for å håndtere dette.  SMI sin norske hjemmeside:  http://www.smi.co.sz/norwegian/index.html