NK IMPORT 2022

NK Import As er 100% datterselskap av Norsk Kjøtthandel AS, og utfører importtjenester for aksjonærer etter behov. I hovedsak dekker vi etterspørsel med importvare dersom det ikke er tilstrekkelig norsk vare tilgjengelig. Importen gjøres enten i form av kvoter eller ved administrativ nedsatt toll. I hovedsak vil importvarer ende opp på samme pris som norsk, men ofte med en liten prisfordel på importvarer. NK Import ser som sin viktigste oppgave å sørge for at importvare har korrekt kvalitet med tanke på matsikkerhet.

Import ved administrativ nedsatt toll

Det er markedsregulator Nortura sammen med påtrykk fra oss alle gjerne via KLF som dokumenterer et underskudd i markedet. Da anmodnes det om nedsatt toll på 1/1 slakt for å kunne dekke markedet. Det innvilges kun på 1/1 slakt, og har av og til vært gjort på bakpart/pistol for storfe. I 2022 er det i begynnelsen av året nedsatt toll på både gris og storfe.

Tollsatsen settes som dette: (Veldig forenklet)

Eksempel:

Norsk pris:  kr        55,00
Innkjøpspris import:  kr        40,00
Da blir tollsatsen:  kr        15,00

Import ved kvoter

Landbruksdirektoratet auksjonerer ut kvoter Norge har forpliktet seg til gjennom flere handelsavtaler å sørge for blir importert. I hovedsak er dette WTO kvoter og EU kvoter. I Tillegg er det en del land som Norge har særskilte avtaler med som Eswatini (Se eget avsnitt), Namibia, Botswana, GB og Island.

Link til totalmarked – prognoser her.

ESWATINI

NK Import AS har avtale med Eswatini Meat industri om import av Norges kvote med Eswatini på 500 tonn benfritt storfekjøtt. Denne importen består av hele dyret nedskjært. Noe som er spesielt med denne importen for oss er at vi ikke kan påbestille/avbestille volumer av stykninger, men vi får hele dyret. Biffer/fileter kommer ferskt og produksjonskjøtt kommer fryst. Holdbarheten på fersk er 5 mnd under forutsetning at det lagres på superkjøl 0 grader. Ved lagring på 4 grader som vi er vant med, blir holdbarheten noe kortere. All produksjon skjer med samme Eu regelverk vi har her i Norge. EMI har BRC sertifisering Grade AAA.

EMI

– Eswatini Meat Industry. EMI jobber tett med bøndene og anleggene med å assistere med blant annet teknisk og finansiell assistanse.

”Eksporten har gitt oss bønder og våre familier en bedre hverdag. Produsent­rådgivning og bedre betaling bidrar til at vi kan bli enda bedre bønder”.

Elliot Johnsen, eier i EMI og erfaren storfebøndene