NK IMPORT 2023

NK Import As er 100% datterselskap av Norsk Kjøtthandel AS, og utfører importtjenester for aksjonærer etter behov. I hovedsak dekker vi etterspørsel med importvare dersom det ikke er tilstrekkelig norsk vare tilgjengelig. Importen gjøres enten i form av kvoter eller ved administrativ nedsatt toll. I hovedsak vil importvarer ende opp på samme pris som norsk, men ofte med en liten prisfordel på importvarer. NK Import ser som sin viktigste oppgave å sørge for at importvare har korrekt kvalitet med tanke på matsikkerhet.

Kvoteimport og Import med nedsatt toll

Det er markedsregulator Nortura sammen med påtrykk fra den private delen som dokumenterer et underskudd i markedet etter spesielle kriterier. Da anmodnes det om nedsatt toll på 1/1 slakt for å kunne dekke markedet. Det innvilges normalt kun på 1/1 slakt, men har av og til vært gjort på bakpart/pistol for storfe.

Auksjonskvoter 2023

Landbruksdirektoratet auksjonerer ut kvoter Norge har forpliktet seg til gjennom flere handelsavtaler å sørge for blir importert. I hovedsak er dette WTO kvoter og EU kvoter. I Tillegg er det en del land som Norge har særskilte avtaler med som Eswatini (Se eget avsnitt), Namibia, Botswana, GB og Island.

I nov 2022 ble kvoter for import i 2023 auksjonert ut av Landbruksdirektoratet. Hvem som kjøpte finner du under historikk og 2022 i linken nedenfor.
Til auksjonen 

Tollsatsen settes som dette: (Veldig forenklet)

Eksempel:

Norsk pris: kr        55,00
Innkjøpspris import: kr        40,00
Da blir tollsatsen: kr        15,00

ESWATINI

NK Import AS har avtale med Eswatini Meat industri om import av Norges kvote med Eswatini på 500 tonn benfritt storfekjøtt. Denne importen består av hele dyret nedskjært. Noe som er spesielt med denne importen for oss er at vi ikke kan påbestille/avbestille volumer av stykninger, men vi får hele dyret. Biffer/fileter kommer ferskt og produksjonskjøtt kommer fryst. Holdbarheten på fersk er 5 mnd under forutsetning at det lagres på superkjøl 0 grader. Ved lagring på 4 grader som vi er vant med, blir holdbarheten noe kortere. All produksjon skjer med samme Eu regelverk vi har her i Norge. EMI har BRC sertifisering Grade AAA.

EMI

– Eswatini Meat Industry. EMI jobber tett med bøndene og anleggene med å assistere med blant annet teknisk og finansiell assistanse.

”Eksporten har gitt oss bønder og våre familier en bedre hverdag. Produsent­rådgivning og bedre betaling bidrar til at vi kan bli enda bedre bønder”.

Elliot Johnsen, eier i EMI og erfaren storfebøndene