Målene på trallen er som følger:

Bredde: 90 cm
Høyde: 153,6 cm
Lengde: 85 cm
Mellom hyllene: 11,8 cm
10 hyller