1 stk. Friberg kokegryte 200 l. selges.
Levert ny av T. Myhrvold AS 07.09.2017 for kr. 284.000,- + mva.
Selges kr. 90 000,- + mva.
Lite brukt.
Henv.
Toten Kjøtt AS
2846 Bøverbru
firmapost@totenkjott.no
Telefon Rolf 91704085
Eller 61194000.