Ønsker å kjøpe brukt vakummaskin av mellomstor størrelse.
Gjerne med dobbelt kammer og 2 lister i hvert kammer.