START - HACCP

Introduksjon til HACCP

• Vet du hva HACCP betyr?
• Kjenner du bedriftens fareanalyse?

E-læringskurset Introduksjon i HACCP dekker dine og ansattes grunnleggende behov for kompetanse innen HACCP, og hvordan bruke HACCP som verktøy for å identifisere og ha kontroll over bedriftens farer. En kostnads- og tidseffektiv måte å sikre at ansatte får samme opplæring når det passer den enkelte.

Formål med kurset
Formålet med kurset er å gi deltakeren en grunnleggende introduksjon til HACCP og hvorfor dette er viktig. I tillegg får du en introduksjon til hva som må være innhentet FØR fareanalysen kan gjennomføres.

Kursets målgruppe
Målgruppen for dette kurset er for de “på gulvet” i bedriften som er i kjøttets verdikjede som i ett eller flere ledd skal håndtere et produkt som til slutt ender som mat til forbruker/kunde. Kurset er også nyttig for ansatte som inngår i bedriftens HACCP-team
Kurset krever ingen forkunnskaper

Innhold
Modul 1 – Hva er HACCP?
Modul 2 – Grunnforutsetninger
Modul 3 – HACCPs syv prinsipper
Modul 4 – Prinsipp 1 – Identifisere mulige farer
Modul 5 – Prinsipp 2-7
Modul 6 – Hjelpemidler til HACCP-analysen
Eksamen

Etter gjennomført kurs skal deltaker kunne
Kjenne HACCP som verktøy for å sikre trygg mat i produksjon og de 7 trinnene i HACCP/fareanalysen. Samt forstå viktigheten med kontroll på farene i en produksjonsbedrift

Kursbevis
Ved bestått e-læringskurs, vil man motta et kursbevis som dokumentasjon for gjennomført opplæring.

Varighet
Kurset varer ca. 40 minutter.

Annen info
Det er kontrollspørsmål mellom hver modul.

Du kan starte og stoppe kurset som du vil og ta det i flere biter. Kurset starter der du stoppet forrige gang.

Kontakt oss for mer informasjon på kontor@nkhandel.com

Tilbake til hovedsiden