Start - Pradėti - Początek

Formålet med kurset
Formålet med kurset er å gi deltakeren en god forståelse av viktige grunnforutsetninger og hvilken risiko som er knyttet til disse. Denne kunnskapen er nødvendig for felles forståelse av mattrygghet.

Kursets målgruppe
Målgruppen for dette kurset er for de “på gulvet” i bedriften som er i kjøttets verdikjede som i ett eller flere ledd skal håndtere et produkt som til slutt ender som mat til forbruker/kunde. Kurset krever ingen forkunnskaper

Innhold:
Modul 1 – Hygiene og Mattrygghet
Modul 2 – Grunnforutsetninger og Risikofaktorer
Modul 3 – Renhold av lokaler og utstyr
Modul 4 – Bekledning og personlig hygiene
Modul 5 – Temperaturkontroll
Modul 6 – Opplæring
Modul 7 – Vedlikehold og kalibrering
Modul 8 – Innkjøp og mottakskontroll
Modul 9 – Bygg (utforming og soneinndeling)
Modul 10 – Skadedyrsikring
Modul 11 – Drikkevannskvalitet
Modul 12 – Andre grunnforutsetninger
Eksamen

Etter gjennomført kurs skal deltaker kunne ha kjennskap til, og forståelse av, grunnforutsetninger som skal være på plass når mat produseres og for å sikre trygg mat. Man skal også ha en grunnleggende forståelse for hva som kan oppstå av farer hvis en grunnforutsetning ikke følges opp, samt forstå bedriftens risikofaktorer.

Kursbevis
Ved bestått e-læringskurs, vil man motta et kursbevis som dokumentasjon for gjennomført opplæring.

Varighet
Kurset varer ca. 50 minutter.

Annen info
Det er kontrollspørsmål mellom hver modul.
Det norske kurset er “voice over” for de med lese- og skrivevansker.

Du kan starte og stoppe kurset som du vil og ta det i flere biter. Kurset starter der du stoppet forrige gang.

Kontakt oss for mer informasjon på kontor@nkhandel.com

Tilbake til hovedsiden