START KURSET HER

I samarbeid med brigadesjef Jan Magne Helgesen har vi utviklet et brannvern kurs tilpasset kjøttbransjen. Jan Magne har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Hans stilling i dag er brigadesjef. Han er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder og har tilleggsutdannelse innen operativ psykologi fra universitet Bergen, samt sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse fra høyskolen innlandet. Han har også undervist ved Norges brannskole.

BRANNVERN

Vet du hva du skal gjøre dersom det oppstår en brann hjemme eller på arbeidsplassen? Dette kurset vil gi deg viktig informasjon om brannforebyggende arbeid og nødvendig kunnskap for hvordan du skal håndtere en brannsituasjon.

Du vil få kjennskap til hvilke krav som gjelder for deg og din arbeidsplass, lære viktig brannteori og få kunnskap om brannårsaker, samt lære hva du skal gjøre dersom du havner i en brannsituasjon.

Kurset er utviklet spesielt rettet mot  risikoområder som er særlig aktuelle for  vår bransje hvor mange eksempler på branntilløp fra virkeligheten blir presentert. Med Asko-brannen friskt i minnet, bør dette være et kurs som samtlige ansatte bør prioritere å gjennomføre. Brannvern redder liv, verdier og arbeidsplasser!

 

Formål
Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende krav knyttet til brannvern. Både krav til arbeidsplassen og den ansattes plikter blir gjennomgått. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt hva man skal gjøre om man havner i en brannsituasjon.

Målgruppe
For alle virksomheter som tar brannvern på alvor

Kursinnhold
Introduksjon til brannvern
• Hva er forebyggende brannvern og hvorfor er det så viktig?
• Gjeldende krav

Brannteori
• Brannsikkerhet begynner med kunnskap
• Forutsetningene for brann

Brannutvikling og brannårsaker
• Vanlige brannårsaker
• Hvordan utvikler brann seg og hva kan gjøres for å forhindre spredning?

Brannårsaker og brannrisiko
• Brannårsaker
• Risikovurdering
• Brannrisiko i industrien
• Branneksempler fra virkeligheten

Branninstruks, øvelse og opplæring
• Lovpålagt opplæring og trening
• Branninstruks, rømningsveier og møteplass
• Den enkeltes ansvar

Hva skal du gjøre når det brenner?
• Redde-varsle-slukke
• Slokkemetoder
• Brannskader og grunnleggende førstehjelp
• Reaksjoner på opplevd fare

Oppsummering og eksamen

 

Kursbevis
Ved bestått e-læringskurs, vil man motta et kursbevis som dokumentasjon for gjennomført opplæring.

Varighet
Kurset varer ca. 50 minutter.

Annen info
Det er kontrollspørsmål mellom hver modul.

Du kan starte og stoppe kurset som du vil og ta det i flere biter. Kurset starter der du stoppet forrige gang.

Kontakt oss for mer informasjon på kontor@nkhandel.com

Tilbake til hovedsiden