Author Archives: Svein

Norsk Kjøtt Toalmarked varsler økt underskudd

Prognoser er sjelden riktige, men gir svært god informajon. Ser man på forutsetninger som ligger til grunn for tallene, så stemmer veldig mye. Hovedårsaken til store avvik fra tidligere prognoser det siste året kan forklares med stengte eller åpne grenser samt lange perioder med et nedstengt samfunn. Dette er godt beskrevet i prognosene. Sjekk siste info […]

Strømstyring ny avtale

Den billigste strømmen er den du ikke bruker – vi har inngått avtale med Adaptic Technology AS. Adaptic har gode løsninger for å avdekke forbrukstopper samt bistå med å kutte strømforbruket generelt. Den toppen som vises på bilde må du betale urimelig mye for. Klarer du kutte den ned, så er det mye å spare. […]

Nortura utsatt for data angrep – nedsatt toll på storfe

Nortura er utsatt for data angrep.Som følge av dette er det haste nedsatt toll på storfe for å dekke etterspørselen. Tollsatsen finner du her. Nortura skriver: “Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin har ingen normal innhenting av dyr hos bonde for slakt……. det arbeides med å etablere midlertidige løsninger for innhenting av dyr, slakting og […]