Aksjeutbytte og bonus

Aksjeutbytte og bonus utbetales i uke 28.
Aksjeutbytte utgjør kr. 206,1 per aksje for 2023. Dokumentasjon på aksjeutbyttet sendes til aksjonærene fra Nordic Issuer og ingen kreditnota utstedes. NB! Viktig at regnskap får denne info.

Bonus (på innkjøpsavtaler og import) blir utbetalt med kreditnota.

 

GOD SOOMMER FRA NORSK KJØTTHANDEL