Takk for en fantastisk samling i Hemsedal

Da er dagene i Hemsedal over og vi håper alle kom seg vel hjem etter hvert. Det var vanskelige kjøreforhold for de fleste.
Takk til alle dere som deltok og bidro til å gjøre dette til en fantastisk samling!
Temaene var strategi, ledelse og sosiale medier, men det aller viktigste var å være sammen med gode venner og kolleger.
En fin kombinasjon av fag og sosialt er tilbakemeldingene. Dette blir vel ikke siste gangen vi drar til Hemsedal.
Husk å svare på evalueringen som er sendt ut på SMS.

Dag,Jøran og Rune