E-læringskurs i BRANNVERN – Vi utvider tilbudet på SMARTLÆRINGsplattformen igjen

BRANNSIKKERHET BEGYNNER MED KUNNSKAP
Kunnskap om brannsikkerhet, nød prosedyrer og riktig håndtering av brannsituasjoner er avgjørende for å forebygge og forhindre brann i Kjøttbedriftene.

I samarbeid med brigadesjef Jan Magne Helgesen har vi utviklet et brannvern kurs tilpasset kjøttbransjen. Jan Magne har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Hans stilling i dag er brigadesjef.
Han er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder og har tilleggsutdannelse innen operativ psykologi fra universitet Bergen, samt sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse fra høyskolen innlandet. Han har også undervist ved Norges brannskole.

Dette kurset vil gi deg viktig informasjon om brannforebyggende arbeid og nødvendig kunnskap for hvordan du skal håndtere en brannsituasjon Du vil få kjennskap til hvilke krav som gjelder for deg og din arbeidsplass, lære viktig brannteori og få kunnskap om brannårsaker, samt lære hva du skal gjøre dersom du havner i en brannsituasjon. Kurset er utviklet spesielt rettet mot risikoområder som er særlig aktuelle for vår bransje hvor mange eksempler på branntilløp fra virkeligheten blir presentert. Med Asko-brannen friskt i minnet, bør dette være et kurs som en bør prioritere å gjennomføre.
Brannvern redder liv, verdier og arbeidsplasser!

Les mer