Rykende ferske tall fra Opinion – 3 spor som gir muligheter for kjøttbedriftene fremover

Ja takk til norsk kjøttproduksjon. 6 av 10 (59 prosent) mener Norge bør produsere mer kjøtt for å være mer selvforsynt med mat!

Norsk Kjøtthandel og markedsanalysebyrået Opinion følger opp temaet fra Kiel tur “Muligheter i krisetid” høsten 2023.

På vår Kieltur i februar måned var tema muligheter i krisetid. Ett av innleggene var fra Opinion som fortalte oss hva som skjer i markedet med mulig endret handelsmønster hos forbrukerne. De blir mer bevisste og har andre kriterier for hvilke produkter de velger. Nå ca. 7 måneder etterpå har mange erfart nettopp dette.

Men, hva skjer fremover? For å belyse dette skal vi ha tre Nett TV sendinger med Opinion ut over høsten og første sending kommer her: