UNIVERSAL ROBOTS “UR20” NORGESLANSERING

Se video fra Kameleon sine nye lokaler hvor UNIVERSAL ROBOTS har norgeslansering av sin nye robot UR20.
Vi får se på muligheter med robotisering, avduking av UR20 samt innsyn i norske Rocketfarm sin imponerende MyRobot.cloud.