10 min enkel podcast om Norsk Kjøtthandel

Enkel info spesielt for deg som ikke kjenner oss så bra.

Hvilke innkjøpsavtaler gjelder, og hvordan fungerer de?  Smartlæring, hvordan kan jeg bruke dette i min bedrift?   Melder man seg inn i Norsk Kjøtthandel, og hva koster det?  Man får aksjeutbytte og bonus, men hvordan skapes dette?  Hvor er kontoret, og hvem jobber der?  Det er over 150 aksjonærbedrifter (trolig den største samlingen av private bedrifter) i Norsk Kjøtthandel fra de minste til de største bedrifter.
KLIKK HER