Utbytte og bonus

Utbytte og bonus er nå utbetalt. 

Aksjeutbytte utgjør kr. 206,27 per aksje for 2022 og ble utbetalt i uke 25.
Dokumentasjon på aksjeutbyttet er sendt til aksjonærene fra Nordic Issuer og ingen kreditnota utstedes. NB! Viktig at regnskap får denne info.

Bonus (på innkjøpsavtaler og import) ble utbetalt uke 26 med kreditnota.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på 22 07 86 90 eller kontor@nkhandel.com.

Les mer her