Kjøttvarens framtid – En fortelling om fare og muligheter og en strategisk appell.

På NorStamp sin fagdag i Kristiansand hadde Karl Fredrik Tangen et foredrag om Kjøttvarens Framtid – En fortelling om fare og muligheter og en strategisk appell.

Karl-Fredrik Tangen er utdannet samfunnsgeograf og jobber som forsker og foreleser ved høyskolen Kristiania. Der lærer han om samfunnsfag generelt og om merkevare, bærekraft og forbrukersosiologi. Han har i mange år jobbet med å forstå norske forbrukere, livsstil og endring, både som forsker, rådgiver og foredragsholder. Og han har i over 20 år jobbet med den årlig oppdaterte undersøkelsen Sosioraster om norske forbrukere i samarbeid med analyseselskapet Kantar. En undersøkelse han også har vært sentral i utviklingen av. Blant temaene han har vært opptatt av, er matvaner og ideer om sunnhet og forholdet mellom butikkenes utvalg og forbrukes handlevaner. Og som en del av dette, hvordan det som skjer i hjemmene, i kulturen generelt og i handelen henger sammen. I dette foredraget vil Karl-Fredrik Tangen ta for seg kjøttets posisjon i butikk, på bord og i offentligheten. Er kjøttet trua av endringer i forbrukerpreferanser eller politikk? Hva er kjøttets plass i framtidas handel og kultur? Og hva kan gjøres av dem som jobber med kjøtt for å forsikre seg om at kjøtt vil ha en stor og positiv plass i framtidas norske matkultur.

Foredraget er på godt over en time, men vel verdt å få med seg!