Kanda automatiserer bærekraftarbeidet med Adaptic

Inspirasjon

Hamburger

Burgerlinje

Effektivitet

Frode Solli Aasvik er fornøyd

Ny toastlinje

Kanda AS med kutt i energiforbruket med 10% per år

Kanda AS, Larvik: Med mål om å kutte energiforbruket med 10 % per år, tar Kanda nå i bruk ny teknologi for å automatisere bærekraftarbeidet. Deres utfordringer er i stor grad å identifisere det unødvendige forbruket fra det reelle energibehovet som trengs i den daglige produksjonen.

«Ved å innføre digitale løsninger, som oppdager lekkasjer og overforbruk hele døgnet, kan vi konsentrere oss om kjernevirksomheten, og foreta oss mindre forbedringer i hverdagen», sier teknisk sjef i Kanda, Frode Solli Aasvik, og fortsetter: «Når man forstår årsakene til det unødvendige forbruket er det enklere å sette i gang målrettede tiltak.

Bærekraft er omfattende, men for Kanda betyr det å redusere det unødvendige energiforbruket over tid, i tråd med FNs Bærekraftsmål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Når bærekraftarbeidet kan automatiseres gjennom digitale løsninger, slik som Adaptic, og vi kan jobbe med bærekraft i et kontinuerlig forbedringsperspektiv, gir dette resultater over tid.

«Ofte har man en anelse om mulige årsaker, men problemet er at man ikke vet helt sikkert hva som er fakta. Adaptic sin løsning gir oss muligheten til å analysere, forstå og gjøre tiltak basert på fakta», sier Frode videre, «vår bransje, som mange andre, er under konstant kostnadspress. Det er ikke rom for å ansette flere folk. Derfor må vi tenke digitalisering og automatisering».

Salgssjef i Adaptic Technology AS, Torstein Engen, uttaler, «selv kun ved å analysere energidata på hovedmåleren, har vi mulighet til å forstå hva som egentlig skjer i bygget og i produksjonen. I tillegg kan vi, ved hjelp av enkel teknologi, få data i sekundoppløsning. Dette gjør at den digitale løsningen kan analysere forbruket når det skjer, og sende varsler i sanntid».

«Adaptic er en fremtidsrettet løsning, som gir oss mulighet til å jobbe med aktiv energioppfølging digitalt, uten å måtte leie inn eksterne konsulenter», avslutter Frode Solli Aasvik i Kanda.

Klikk til Kanda.no

Klikk til Adaptic