Takk for turen – Kieltur 2.- 4. februar


Takk for turen, over 200 var med.

Program Kiel 2023

Messetilbud og informasjon fra leverandørene på Kiel tur

Deltakerliste Kiel 2023 pr. 31. januar (Ikke publisert lenger)

Norsk Kjøtthandel, som er den største samlingen av private kjøttbedrifter, fikk sammen med KLF med seg over 200 deltakere på denne turen. Det ble en stemningsfull, lærerik og sosial tur.  På denne turen var Arne Hjeltnes skipper og loset alle trygt igjennom både fagdagen og messedagen. Norsk Kjøtthandel begynte med Kieltur i 2007 og lite ante vi at vi skulle arrangere ni turer. Etter de tilbakemeldinger vi har fått med mange gode og kreative forslag til ny tur, så tror vi det kan bli en tiende tur i 2025. Når så mange stiller på tur, er det bare gøy å arrangere.

kontor@nkhandel.com