Rune Slaatten ansatt som direktør for Norsk Kjøtthandel AS

Rune Slaatten ansatt som direktør for Norsk Kjøtthandel AS

For nesten ett år siden ga Jøran Olsson beskjed til styret om at han ønsket muligheten for en redusert stilling i 2023, og som følge av dette tre tilbake som direktør i Norsk Kjøtthandel AS. Styret satte da i gang arbeidet med å finne hans etterfølger, og vurderte i den forbindelse om man skulle rekruttere internt eller søke etter leder utenfor bedriften. Styret var fra starten av klare på at man ønsket en person med god kjennskap til bransjen, relevant utdanning og erfaring, industriforståelse med en ryddighet og etterrettelighet som er ytterst viktig som leder av Norsk Kjøtthandel AS. Etter en god og grundig prosess i styret har man bestemt å ansette Rune Slaatten i stillingen. Rune har erfaring fra bl.a. mattilsynet, lang fartstid hos Finsbråten AS i forskjellige roller og har de siste 11 årene fungert som forhandlings- og innkjøpssjef for Norsk Kjøtthandel AS. Styret er glade for at Rune nå har takket ja til å ta over etter Jøran som nå går over i ny stilling.
Styret takker Jøran for alt han har bidratt med i å utvikle Norsk Kjøtthandel til det selskapet er i dag, og er glad for at han skal bidra videre. Han ser virkelig frem til å jobbe videre i med dedikerte oppgaver i Norsk Kjøtthandel mot en bransjen som han brenner for.
«Dette blir gøy! Jeg ønsker ny daglig leder, Rune Slaatten, lykke til med det jeg mener er hele bransjens viktigste og morsomste jobb» sier Jøran!

Kurt H. Mydland
Styreleder Norsk Kjøtthandel AS