Strøm – Hva kan skje med en fastpris til en krone?

5 min Kortinfo – Denne gang om fastpris strøm 
Eksempel: Hva skal vi betale hvis vi gjør en fastpris avtale på en krone?
Se en kort video med et eksempel fra en av våre bedrifters virkelige forbruk en sommerdag og en vinterdag og med spotpris 30. november. Hva blir virkelig pris vi betaler dersom vi velger å sikre
100% av forbruket vi har på sommeren til en krone?
Se sendingen her