Miljø og bærekraft | Arbeid med åpenhetsloven

Miljø og bærekraft er en viktig del av å drive næringsmiddelproduksjon. Vi har etterspurt informasjon og dokumentasjon på hvordan våre avtaleleverandører jobber med nettopp dette temaet. Vi er i gang med å samle inn dokumentasjon, samt hvor de er i prosess mht åpenhetsloven.
Vi vil gjøre resultatene og dokumentasjon fra leverandørene tilgjengelig for aksjonærene innen utgangen av november.