Norsk Kylling – Nett tv fra verdens beste næringsmiddelverdikjede.

Norsk Kylling – verdens beste næringsmiddelverdikjede – Nett tv i 4 deler. 

Norsk Kylling utvikler en grønn verdikjede som setter en ny miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri. Hør hva Kjell Stokbakken i del 1 og 2 forteller om hvordan de implementerer en strategi som er klart verdi drevet hvor ansvar ikke bare er et ord men kanskje den viktigste rettesnoren når alle små og store beslutninger skal tas. I del 3 og 4 (kommer uke 40) går vi gjennom hele fabrikken der vi ser både helautomatiserte og manuelle linjer, samt hvordan avdelingen for bærekraft jobber. Solfrid Bjørkøy tar oss med på runden. Se her.

 

.