En mulig redningsplan for strøm, men….


Vi har jobbet for å få frem akseptable fastpriser, men hittil mener vi de er for høye. Likevel er det flere som etterspør mer forutsigbarhet fremfor kanskje en god avtale. Derfor har vi fått på plass en avtale med tilnærmet 100% sikring, og at man får med seg sin andel av fremtidig gevinster.  

For øyeblikket er det stor usikkerhet og markedsprisen kan gå skyhøyt. Men den kan også komme ned godt under de “fastprisene” vi nå tilbyr i denne avtalen. Endelig fasit på hva som er mest gunstig får vi først når fastpris perioden er over.

Den avtalen vi nå har fått frem dekker både dere som er på vår ordinære forvaltningsavtale og dere som har andre avtaler. Den gjelder ikke hele Norge men de dyreste områdene som er NO1(Øst) NO2(Sør) NO5(Vest). (Ikke NO3 og NO4(Midt og Nord))

AVTALEN – fremdrift – individuell behandling
1) Nedenfor ser du en indikativ “fastpris” pr d.d på de forskjellige områder.
2) Hvis dette kan være aktuelt, må man melde interesse til joran@nkhandel.com
3) Vi setter opp et møte med hver enkelt bedrift sammen med Fortum.
4) Vi beregner gjeldende sikringer/gevinster for din bedrift dersom du allerede er på vår avtale.
5) Dersom du ikke er på vår avtale må vi ha målerinfo med prognoser på volum.
6) Bedriften fyller ut en kontrakt/fullmakt og blir bundet til avtalen. Man er da ansvarlig for det volum som settes, og man kommer seg ikke ut av avtalen i perioden.

Hva anbefaler vi?
Vanskelig å gi råd i dagens ustabile situasjon. Hver bedrift må vurdere sin egen situasjon og ut fra dette ta en avgjørelse. Over tid har vi fortsatt tro på at en aktiv forvaltningsavtale slik den vi har i dag vil være best. Akkurat nå er vi kanskje (forhåpentligvis) på det aller mest usikre og alt dette er priset inn i markedsprisen.

De konkrete prisene er sendt alle bedriftene 4. oktober. Prisene endres løpende med markedet og vil bli gitt den dagen man eventuelt inngår en avtale. (Oppdatert 5. oktober: Prisene har rast, så tilsendte priser 4. oktober er lavere 5. oktober) Har du spørsmål?  Send epost joran@nkhandel.com eller ring direkte på 9581 4844