REGJERINGENS PRESSEKONFERANSE

Faktaboks: Regneeksempler Bedriftseksempel A: slakter i Agder
Bedriften har i støtteperioden et strømforbruk på 400 000 kWh og en strømkostnad på
1 672 000 kroner*. Bedriften velger å gjennomføre energikartlegging og samtidig investere i energigjenvinning som kan spare 67 000 kWh årlig. Energitiltaket koster 400 000 kroner. Strømforbruket utløser inntil 626 400 kroner i energitilskudd II (45 %), i tillegg til at bedriften får dekket inntil 50 % av investeringskostnaden som betyr et tilskudd på inntil 200 000 kroner. I sum mottar bedriften i dette eksemplet inntil 826 400 kroner i tilskudd fra ordningen. Enøktiltaket vil i tillegg kunne spare bedriften for 280 060 kroner per år*.
Kommentar:
Vi ser at Kjøtt – og Fjørfebransjens landsforbund er på saken og vil kalle inn til et medlemsmøte. Dette er veldig bra, og vi vil holde dere som eventuelt ikke er medlem orientert fra vår side.

3 MRD I Støtte:
Se hele faktaboksen her.