Teams møte og faktiske tall for strøm

Vi vil innkalle til et informasjonsmøte på Teams så snart vilkår for strømstøtte er avklart. (eks. Hva legges i en energikartlegging) Vår leverandør Adaptic vil delta og vi får info om markedet, vår avtale og mulige avtaler som kan komme. Grafen viser rene strøm kostnader for Jan – Juni i 2021 (11 mill) sammenlignet med  Jan – juni i  2022 (27 Mill) og prognose for Juli til og med Des 2022. (80 Mill) Alle perioder på 6 mnd, og forbruk er likt. Dette kun for å vise alvoret i hva de økte strømkostnadene betyr. Les også anders sørheim hundseid (konsernsjef i fatland as) sitt innlegg her.