Månedlig arkiv: september 2022

REGJERINGENS PRESSEKONFERANSE

Faktaboks: Regneeksempler Bedriftseksempel A: slakter i Agder Bedriften har i støtteperioden et strømforbruk på 400 000 kWh og en strømkostnad på 1 672 000 kroner*. Bedriften velger å gjennomføre energikartlegging og samtidig investere i energigjenvinning som kan spare 67 000 kWh årlig. Energitiltaket koster 400 000 kroner. Strømforbruket utløser inntil 626 400 kroner i energitilskudd […]

Teams møte og faktiske tall for strøm

Vi vil innkalle til et informasjonsmøte på Teams så snart vilkår for strømstøtte er avklart. (eks. Hva legges i en energikartlegging) Vår leverandør Adaptic vil delta og vi får info om markedet, vår avtale og mulige avtaler som kan komme. Grafen viser rene strøm kostnader for Jan – Juni i 2021 (11 mill) sammenlignet med  […]

Nytt Smartlæringskurs – enda smartere og billigere for aksjonærer.

Dette er hygiene og mattrygghet kurs tilrettelagt for alle i produksjonen inklusive vikarer. Kurset har 12 moduler og tar tar ca. 50 min. Man kan ta kurset stykkevis, hvor som helst og når som helst. Kurset har kontrollspørsmål etter hver modul og avsluttes med en enkel eksamen som dokumenterer gjennomført opplæring. Veldig enkelt og effektivt. […]