Aksjeutbytte og bonus for 2021

Norsk Kjøtthandel AS vedtok på generalforsamling onsdag 11. mai å utbetale aksjeutbytte på 303,03 per aksje.

Dette blir utbetalt din konto 20. juni. Merk at det utstedes ingen kreditnota for aksjeutbytte, men en PDF  fra Nordic Issuer datert 20. juni er dokumentasjon til regnskap. Samme uke vil Norsk Kjøtthandel AS utbetale bonus på innkjøpsavtaler og import. Her får dere både en kreditnota og et følgebrev. NB! Kreditnota er kommet enten som EHF, PDF eller fysisk i posten. Dette blir også utbetalt direkte til din konto. Har du spørsmål så kontakt Jøran Olsson på 9581 4844 eller send epost joran@nkhandel.com