Generalforsamling avholdt onsdag 11 mai

Bonus og aksjeutbytte betales ut 20. juni direkte til din konto.

Generalforsamling i Norsk Kjøtthandel AS ble avholdt på Teams onsdag 11. mai kl 13:00 – 14:00. 37,5 % av aksjekapitalen var representert ved enten deltakelse eller fullmakter. Se under fanen Om oss