Nye prognoser 11 mai og nedsatt toll på storfe forlenges til 6. juni?

Prognose oppdatert 11. mai. Se oppdatert info her.  

Landbruksdirektoratet har mottatt en anmodning om forlengelse av den generelle tollnedsettelsen for storfe og direktoratet gjør nå en vurdering for perioden fra og med uke 20 (17. mai) til og med uke 22 (6 juni).
Norsk Kjøtt totalmarked prognoser. Landbruksdirektoratet sine tollsatser finner du her.