Generalforsamling avholdt onsdag 11 mai

Generalforsamling i Norsk Kjøtthandel AS ble avholdt på Teams onsdag 11. mai kl 13:00 – 14:00.
37,5 % av aksjekapitalen var representert ved enten deltakelse eller fullmakter. Aksjeutbytte og bonus blir utbetalt i begynnelsen av juni måned.