Strøm – tall og prognoser april 2022

Det ser ut til å bli ustabile og trolig vedvarende høye strømpriser i sør, men et lite lysglimt så vi i mars måned.

Meget ustabile priser også i april: I langtidsprognosene venter man ikke snøsmeltingen skal starte før i uke 20. Fortsatt høye spotpriser i Sør-Norge er forventet. Endringer i værprognoser vil kunne endre dette i begge retninger.
Vår avtale er en forvaltningsavtale der strategien er å kutte topper, samt få med nedganger innenfor lav risiko. Grafen viser hvordan dette har gått helt fra starten i 2002, og frem til og med prognosen for 2023 og 2024. Grønn søyle er gevinst mot spot, mens rød er tap mot spot. Merk ved tap er prisen lav, og ved gevinst kutter vi pristoppene. Så mener vi at vi så et lite lysglimt i mars når prisen kan svinge så mye som den gjorde. Se grafen nederst med enorme svingninger på kun to uker. Hva kan hver bedrift gjøre? Vi anbefaler som viktigste tiltak uansett hva som skjer med prisen og hva slags avtale man har, å kutte i forbruket og forbrukstoppene. (Dette kan dere få hjelp til av vår leverandør Adaptic.)

STØTT KLF SITT OPPROP
Vi oppfordrer alle til å støtte KLF sitt opprop om politisk ansvar. “Bransjen ber om at det tas politisk ansvar. Det må iverksettes tiltak for å begrense økningen av matvarepriser pga energiprisene nå” sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Energiopprop fra samfunnskritiske bedrifter