Nett TV: 7 Minutter info om

Denne sendingen gir et innblikk i bl.a:

  • Prisøkninger
  • Råvaretilgang
  • Kiel-tur – Gardermoen konferansen
  • Neste Nett-TV