Underskudd av storfe til Påske?

Vi har registrert at Nortura ikke har anmodnet om videre nedsatt toll på storfe etter 4.april. En begrunnelse kan være at det gjenstår mye ubenyttet EU kvote, som kan brukes til å dekke et mulig underskudd..

Vår vurdering av EU kvoter er at disse ikke vil bli benyttet til å dekke opp et mulig underskudd i forbindelse med Påsken. Med prisnivået på storfe i EU vil prisen ved bruk av kvote bli 8-10 kroner høyere enn norsk vare dersom man ikke skal tape på kvoten. Resultatet kan bli underdekning av slakt til skjæring og følgelig utfordringer med å dekke etterspørselen i markedet. Derfor har vi valgt å sende en anmodning  til Landbruksdirektoratet om videre nedsatt toll på storfe frem til 26. april. Dersom det skulle vise seg unødvendig med nedsatt toll disse ukene, og at denne importen fører til innfrysing av norsk vare, mener vi det er uproblematisk nå. Situasjonen i Europa er at vi har utfordringer med å skaffe varer i det hele tatt, og da kan det være en god sikkerhet å ha noe på fryselager i Norge allerede nå.