Strøm med fasit for 2021 samt prognoser 2022/2023

Grafen viser spotpris i Oslo siste tre år med januar 2022 som siste tall. Litt skremmende å se slutten på 2021 og starten på 2022. 

Hva skal man gjøre? Vi mener kutt i forbruket er beste tips på kort sikt. Adaptic er vår leverandør som kan hjelpe deg med dette. Skal man gjøre ny avtale nå? Nei, vi mener man bør avvente til markedet roer seg før man inngår ny avtale. Likevel er det viktig å sjekke hvilke bindinger man eventuelt har på dagens avtale.  Vår avtale er ikke alltid best, men alltid god hevder vi.  For 2021 fikk våre bedrifter 10 millioner i fratrekk på sine fakturaer som er differansen på lokal spotpris fratrekt våre finansielle sikringer. Likevel ble kostnaden høy fordi spotprisen var ekstrem høy. Hva fremover? Vi har gode gevinster i prognosen for 2022 men håpet er lavere spotpris fremfor store gevinster på vår avtale. Det gir bedre økonomi. Se fasiten for siste 20 år nedenfor, samt prognosen for de neste to årene.  Verdt å merke seg er at de årene med “tap” (rød søyler) så er selve prisen lav. De årene vi har gevinster (grønn) så kutter vi pristoppene med betydelige beløp.  Strategien vår er mest mulig stabile priser, kutte topper, få med mest mulig av nedganger samt slå spot. Dette innenfor lav risiko. Den strategien tror vi fortsatt er en god strategi. Dersom dere vurderer å bli med på vår avtale så må vi avvente inntil markedet roer seg før vi kan ta inn nye bedrifter. Ta kontakt så legger vi en plan for oppstart.