Norsk Kjøtt Toalmarked varsler økt underskudd

Prognoser er sjelden riktige, men gir svært god informajon. Ser man på forutsetninger som ligger til grunn for tallene, så stemmer veldig mye. Hovedårsaken til store avvik fra tidligere prognoser det siste året kan forklares med stengte eller åpne grenser samt lange perioder med et nedstengt samfunn. Dette er godt beskrevet i prognosene. Sjekk siste info fra Norsk Kjøtt Totalmarked her. 

Se grafen som viser oversikten for 2021 fra nov 2020 og utviklingen gjennom hele året.  Så ser vi starten på 2022 med første prognose i nov 2021. Nå i jan 2022 ser vi samme trend som i 2021 – forblir det slik fremover?? For 2022 janaur viser den – 4500 tonn for 1.tertial. Fo rhele året er underskuddet 2 400 tonn.

Prognoser jan