Nortura utsatt for data angrep – nedsatt toll på storfe

Nortura er utsatt for data angrep.Som følge av dette er det haste nedsatt toll på storfe for å dekke etterspørselen. Tollsatsen finner du her.

Nortura skriver: “Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin har ingen normal innhenting av dyr hos bonde for slakt……. det arbeides med å etablere midlertidige løsninger for innhenting av dyr, slakting og skjæring.”

Nortura | Oppdatering på dataangrep